petak, 6. veljače 2009.

DOPUST
dani otvorenog performansa u Splitu

www.dopust.blogspot.com

dopust.st@gmail.com

organizacija:

Marko Marković
Sandra Sterle
Dan Oki

tehničari

Božidar Katić
Gildo Bavčević

kamera
Igor Lušić

dizajn

Nikša Rušić
Mihael Giba